INSPIRERTE PERSPEKTIVER 

Dersom du finner ny innsikt, inspirasjon eller har innspill til postene våre så er vi takknemlig for engasjement i kommentarfeltet. Det vil gi verdi både til oss og andre 

Nye perspektiver - når vi endrer måten vi ser noe på, så endrer det vi ser på seg!

du har et valg høytifyrtårnet perspektiv transformasjon Nov 14, 2022

av Nina Fjeldhaug

When we change the way we look at things, the things we look at change 

- Dr. Wayne Dyer 

 

Wayne er en av de mentorene jeg har lært utrolig mange inspirerende og kraftfulle perspektiver av de siste årene. Og jeg er fasinert av hvor mye vår verden endrer seg når vi endrer perspektiv.  

Vi har en hjerne som søker å skape mening ut av alt den kommer i befatning med

- og det er enormt mye, så derfor har den lært seg å filtrere, generalisere og forvrenge virkeligheten vi befinner i ut fra hva den oppfatter er viktig for oss. Dette gjør den for å beskytte oss og spare energi som fra urtiden var veldig viktig.
Så er det sånn at disse meningene den har skapt ofte ikke er sanne. Og den kan faktisk begrense oss vesentlig.

Denne forståelsen er viktig og kan gi enorme muligheter for de som forstår at det du oppfatter som sannhet i dag har blitt kodet i deg og fått mening på et eller annet tidspunkt utfra det du var i stand til å se og forstå da. I dag vet vi at hjernen er plastisk og at nye forbindelser og meninger kan skapes hele livet gjennom.

Som leder i ditt eget liv eller for andre, så er evnen til å skifte perspektiv, utfordre begrensende "sannheter" eller se ting for det de er, uten å legge på en antakelse en viktig egenskap. Og det er en vesentlig faktor for vekst og læring. I tillegg har vi en fantastisk mulighet til å se for oss, bevisst beslutte og kode inn den personen vi egentlig VIL være.

Har lyst å anbefale deg å se filmen
"The SHIFT" med Wayne Dyer

Vil virkelig anbefale deg å se denne filmen som på en nydelig måte viser hvordan vi alle - uansett situasjon og tilstand  - kan skape vesentlige skift i vårt eget og andres liv ved å se noe fra et nytt perspektiv.

Det er en nydelig film/dokumentar om å skifte fra ambisjon til mening.

   

Du og jeg har mulighet til å bruke vår bevissthet til å vurdere og bestemme hva som for oss i dag er sant og hva vi har lyst til å tenke, føle, gjøre, mene og være.

Vi er skapt for vekst og det kommer fra læring, et løft i bevissthet, i perspektiv og å forstå og ikke minst gjøre noe på en ny måte. 

For å få denne læringen møter vi ofte situasjoner vi må overvinne for å komme til neste nivå. Og det er et utsagn i filmen som jeg finner veldig sant. "Det som var sant på morgenen i ditt liv, er ikke det som er sant på ettermiddagen av det.." 

Vi er i konstant utvikling, og alle kriser vi møter privat eller som samfunn er en mulighet for oss til å vokse, til å utvikle et nytt lag av bevissthet.

Det er mitt perspektiv per i dag :-)

Så har jeg lyst til å stille deg et par spørsmål:

  1. Har du tenkt over hvordan din egen oppfatning om noe farge rog direkte påvirker hva du ser i en annen person, i deg selv eller i noe rundt deg?
  2. Er det noen situasjoner eller personer (inkludert deg selv) du kan se på med nye nysgjerrige øyne, uten noen som helst dømming eller antakelser eller sannheter?

 

Hvis du har vært på en av våre arrangementer har du sett at vi bruker Fyrtårnet som en metafor for vår egen tilstand av bevissthet, perspektiv og emosjonell energi. Jo høyere opp vi befinner oss, dess videre linse og større og mer helhetlig perspektiv klarer vi å se. Hvert steg har sin frekvens og sin farge.  Jeg er trygg på at du enkelt kan se at du vil vurdere en person helt annerledes om du ser på den personen med filteret frykt, kontra om du se den personen med medfølelse og nysgjerrighet. Det var bare et eksempel.

Vi kan ikke endre situasjoner eller personer, men se om de ikke endrer seg allikevel fordi du ser på de med nye øye. 

Lykke til med å se på deg selv og andre med nye briller <3 
Del gjerne med oss om det fører til noe bra eller nye oppdagelser...

Varmjanuarhilsen
Nina  og oss i ISPIRIT

Hold deg informert og inspirert 🤍

Om du ikke allerede er på vår epost liste hvor vi dele innsikter, invitasjoner og inspirasjoner, meld deg på nå! 

Din informasjon deles ikke og vi spammer ikke. Du kan når som helst selv avmelde deg!