Det som trengs for å løse morgensdagens utfordringer er mennesker i overskudd som kan samarbeide

Tillit. Inspirasjon. Flyt. Overskudd

 

ENGASJER OG STYRK MENNESKENE - VITALISER ORGANISASJONEN

DU kan hente ut enorme potensial gjennom inspirert og bevisst ledelse

Å skape overskudd handler om mer enn økonomi - det handler om menneskelig overskudd, arbeidsglede, helse, relasjoner og god bruk av ressurser og talent.
Det er ekstremt lønnsomt å ha mennesker i overskudd og en høy ressurstilstand!
Når vi jobber med individer, ledere eller team er det noen prinsipper vi alltid tar utgangspunkt i

Å lede fra ektehet/autensitet.
Vise både sårbarhet og mot.
Talent. Passion. Purpose

Emosjonell Intelligens og Relasjonell Kompetanse,
Samspill og Fellesskap

Å lede med intensjon og hensikt. Mennesker søker alltid mening. Hente ut kreativitet og geni

Å dyrke personlig ansvar i seg selv og andre. Dedikasjon til et felles resultat

Hva sier kunder

Coaching & Mentoring

Ute etter transformasjon, skift og personlige gjennombrudd.

1 : 1  eller gruppecoaching

Inspirert Lederskap

Et program som aktiverer indre motivasjon og det unike i individene for å samarbeide mot et felles formål. Led deg selv & Led for samarbeid

Ler mer

Talent og Team i Flyt

Gjennom Talent Dynamics og Fyrtårnet finner vi måter å løfte tillit, flyt, kommunikasjon og overskudd. 

Les mer

Talent kartlegging

Hvor har du selv dine styrker og flyt områder. Hvordan kan du bidra på best måte og eie ditt naturlige verdi- bidrag.

Bestill profil og gjennomgang

Flyt konsulent sertifisering

Du blir sertifisert i å bruke Talent Dynamics programmet for å akselerere flyt og tillit i individer og team

Neste sertfisering feb 2023

Foredrag & workshops

Ulike tema rundt menneskelig adferd, mindset, motivasjon og tilstand.