High Performance Ledergruppe

Lær å utvikle lederskap som inspirerer, gir høy tilfredshet, fremmer læring, innovasjon og holdbar prestasjonskultur
Endringer, ny teknologi, strategisk nytenkning og å ivareta ansatte kommer ofte på toppen av daglig operasjonelle gjøremål og kan lett nedprioriteres med økende negative konsekvenser.

Det finnes måter å lede på som hever standarder, plasserer ansvar og gir innflytelse til å skape felles beste resultater og et team som er lærevillig, inspirert og dedikerte. En grunnmur for vedvarende høye prestasjoner og tilfredshet er tillit, tilhørighet og trygghet. På den grunnmuren kan vi bygge på  operasjonell excellence, læring, innovasjon kreativitet og tanker for felles beste løsninger.

Hva får dere?
Dere får kunnskap, strategier og verktøy utviklet utfra vitenskap og perspektiv fra hvordan de mest suksessrike mennesker i verden tenker og handler. Dere får verktøy og steg for å vedvarende oppgradere og endre adferd.
Dere lærer å forstå de viktigste ressursene du skal lede - deg selv og dine medarbeidere.
Dere lærer hvordan dere kan skape High Performance kultur, hvor høy tilfredshet, glede, engasjement og gode prestasjoner er det dere ER. Det er deres identitet og varemerke.

En High Performance /ISPIRIT kultur kjennetegnes av

Høy grad av selvinnsikt og tydelige fremtidsvisjoner
Inspirerte  og modige ledere
Inspirerte og ansvarlige medarbeidere
Tilfredse og lojale kunder
Premium merkevare - konkurrerer ikke på pris eller andre kortsiktige gevinster.
Fokus på læring, optimalisering, nytenking og innovasjon.
Verdsetter forskjellighet og bruker unike styrker bevisst
Langsiktighet og felles beste løsninger, hvor vinn-vinn er eneste aksepterte mulighet.