EN INSPIRERT OG HØYT PRESTERENDE KULTUR BYGGER PÅ LIDENSKAP, VERDIER OG VISJON

En av pillarene i spesielt lønnsomne virksomheter handler om å formidle en attraktiv visjon og retning, samt skape og leve en kultur og identitet som menneskene i virksomheten står for, inspireres og er stolte av. 

Verdier x daglig kommunikasjon/adferd = Kultur

"If you stand for nothing, you will fall for anything"

Visjon

Hva er det fremtidsbildet dere ønsker å se? Kan alle i selskapet beskrive i detalj hvordan det ser ut når dere har lykkes og hva virkningen av det dere bidrar til betyr for noen? Hva er det som driver dere/ inspirerer dere til å levere de produkter og tjenester dere gjør? Hva er idealet dere sikter mot og hvorfor gjør det dere stolte?

Misjon / Intensjon

Hva er misjonen med at dere eksisterer? Hva er det dere faktisk leverer? Finnes det ikke andre som leverer det samme? Hvilket verdibidrag som dere kan levere vil dere skal gjøre en forskjell for kunden? Og hva skal selskapet bety for alle dere som møter opp hver dag for å gjøre en god jobb?

.

Ambisjon

Hvilket ambisjonsnivå er riktig for dere? Hvilket størrelse selskap skal dere være? Hvilket nivå kvalitet skal det være på tjenestene/produktene dere leverer? Hvor glade og fornøyde skal medarbeidere og kunder være? Hva er tidshorisont for mål og eksistens? Er det samsvar mellom den livsstilen og balansen dere ønsker ansatte skal ha og det nivået dere per i dag har eller styrer virksomheten mot?

Verdier 

Hvilke verdier er det som er virkelig viktige for dere? Er verdiene gjennomarbeidet og integrert slik at de tjener som kart og kompass for beslutninger og adferd? 

Er det tydeligjort et skille mellom instrumentelle verdier (som penger) og endeverdier som f.eks trygghet, glede, respekt etc

Er verdiene akseptert og integrert av alle?

Interne Standarder

Istedenfor rigide regler og rutiner, tror vi på kraften i å bestemme seg for standarder vi skal leve etter og levere på. 

Standarder fungerer som prinsipper som sammen med verdier gir et enkelt og tydelig rammeverk å forholde seg til når beslutninger skal tas eller adferd velges. 

Hvilke muligheter ligger i en klar, inspirert og meningsfylt identitet

Vi elsker å bidra og vi har lidenskap for å løfte både mennesker og virksomheter som vil være ekspesjonelt gode. Vi vet  identiteten vår, kommer gjennom ordene vi  snakker og omgir oss med, det vi står for og tror på. Menneskene, det visuelle og miljømessige rundt oss har stor innvirkning på tilstand og resultater. 
Er du nyskjerrig, inviterer vi til en spennende sparring med formål å se om vi er en lønnsom samarbeidsmatch.

Gi medarbeiderne dine en meningsfylt grunn til å komme på jobb hver dag! Gi de vekst!

Dyktige, bevisste mennesker ønsker å bruke sine ressurser et sted hvor de føler de betyr noe, at arbeidet deres betyr noe, at de kan oppleve vekst og at de gjerne bidrar til noe som er større enn de selv. De ønsker seg et inspirerende HVORFOR!

Altfor mange går på jobb kun for å tjene til livets opphold. Noen oppbevarer seg kun på jobb uten å lenger være en verdifull bidragsyter. Mange går på langt under under halv maskin av hva de er kapable til.

Dette er et et lederansvar, og som leder er det din jobb å skape en attraktiv retning og istandsette andre til å være dyktige i sin rolle (medarbeideransvar) eller til å guide de videre, også ut! Ingen er tjent med å ha noen i organisasjonen som ikke vil være der eller som ikke står for det virksomheten står for! Og som ansatt er livet for kort til å være et sted du "dør" innvendig...