FYRTÅRNPROGRAMMET 

FOR DEG SOM LEDER ANDRE


 

Ditt personlige KOMPASS 
NAVIGER stødig og smidig
 

Lederutviklingsprogram for å bli trygg og tillitsskapende i lederrollen. Bli bevisst på hvordan du påvirker andre og utvikle dine lederferdigheter.

Allerede valgt av deltakere fra:

Et  lederutviklingsprogram i 2 deler 

 

HVORFOR HAR VI KALT DET FYRTÅRNPROGRAMMET?

 

Vi bruker en egetdesignet fyrtårnmodell som rammeverk og metafor fordi vi tror på viktigheten av at du som leder skal stå stødig, vise vei og være en som inspirerer og istandsetter gode valg.

Fyrtårnet representer at du  

 • Står på solid og stødig grunn
 • Sender et klart og trygt signal 
 • Tåler alle typer vær og står støtt i alle situasjoner. 

 • Viser vei og lyser opp for andre.

 •  Når du er på toppen har du et 360 grader perspektiv

Lederskap starter fra innsiden. Gjennom programmet designer du det fyrtårnet du vil være og vi etablerer språk, knagger og verktøy som er praktisk anvendbare i din hverdag.

Er dette kvaliteter du ønsker å ha på plass i ditt lederskap eller hos noen i organisasjonen din?

Kun 20 plasser - meld interesse i dag

Modul 1: Kjenn deg selv

DITT PERSONLIGE KOMPASS

Vi starter med å forstå og tåle hele oss selv. Målet for denne modulen er egen trygghet, eierskap til egen verdi og mot til å tåle motstand, sårbarhet og feil.  Du vil forstå din indre drivkraft slik at du leder deg selv og andre fra et solid og autentisk sted. Selvinnsikt og selvmestring er basis disse månedene. Det starter med deg og at du velger hvem du vil være ditt lederskap av deg selv og andre.

Video Poster Image
 • Hva utstråler du og hvordan påvirker du andre?
 • Definer deg selv som personlig leder.
  • Hvordan er jeg mest verdiskapende
  • Mine verdier, talent, lidenskap og formål (indre drivere) 
 • Frustrasjon, stress og begrensede tankemønstre. Hva trigger deg og begrenser deg? 
 • Dialog, tilbakemelding og sunn konflikt. Psykologisk trygghet.
 • Hvordan være fleksibel, tåle motstand og stå i endringer
  • Jobbe smidig og dynamisk i et team

Når vi forstår og tåler oss selv er det lettere å tåle og forstå andre  

Hva er inkludert i del 1 av programmet...

Fysiske samlinger

7 dager fordelt på 5 samlinger

Våre fysiske fellessamlinger legges i tilknytning til natur og for alles beste effekt ønsker vi 100% tilstedeværelse 

 • Dagssamlinger varer fra 08:30 til 17.00 med god lunsj og pauser 
 • 2 av samlingene går over 2 dager med mulig overnatting (2. samling og siste samling)
 • Programmet er basert på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap. Det blir noe teori, men mest praktiske øvelser, deling og refleksjon. Vi tror på å lære gjennom å eksperimentere og erfare på egen kropp.

Individuelle coachinger

2 Personlige coaching samtaler og Talent Dynamics profilkartlegging

Du får egen personlig oppfølging og mulighet til å sette dedikert fokus på det som er viktige mål for deg.

 • Digital kartlegging Talent profil
 • Personlig coaching #1 med gjennomgang av profil og personlige mål
 • Personlig coaching #2 etter behov litt ut i programmet
Digitale ressurser

Eget online område med relevante treninger og ressurser

 • Videoer med forklaring av alle modeller
 • Materiell vi bruker underveis som du får tilgang til for gjenbruk

Programmet er for deg som..

 • Er villig til å gjøre jobben med deg selv først
 • Vil være en rollemodell - som leder med verdier og formål
 • Vil bli bedre til å forstå og engasjere mennesker til å løse oppgaver selvstendig og  sammen
 • Ønsker å bidra til at flere har overskudd og engasjement i jobben, og lener seg inn i videre læring
 • Er ny i lederrollen eller er erfaren og vil oppgradere deg på den menneskelige siden av lederskap
Jeg er interessert og vil vite mer
VI GLEDER OSS TIL Å BLI KJENT MED DEG

Vi vil lede programmet

Nina Fjeldhaug og Maren Nordal vil være hovedansvarlig for programmet fra A-Å, og med oss på veien har vi noen dyktige og inspirerende hjelpere som vil krydre med sine spesialiteter underveis. Vi røper ikke alt, men du kan glede deg!

Vi har totalt sett veldig mange års coaching- og ledererfaring. Vi deler en lidenskap for å forstå mennesker, og få frem potensialet og energien som kan frigis med rette betingelser. 

"Jeg har lært så mye om meg selv og andre, blitt mye mer bevisst på mine styrker og hvor jeg henter energi fra. Nå bruker jeg det aktivt for å spille teamet mitt bedre og bruker deres styrker bedre samt deler mine innsikter aktivt de"

- Birgitte Smetbak Svendsen

Eier og Daglig leder Account Regnskap

"Disse månedene har gjort meg mye mer bevisst på egen motivasjon og hvordan jeg bruker mine egenskaper i prioriteringer og samspill med andre. Og det har gitt viktig personlig påfyll i en krevende hverdag.."

 

- Hanne Meinstad

HR Manager FMC Technip

"Jeg har koblet meg tettere på mine egne verdier og forstår og verdsetter mitt eget verdibidrag på et nytt nivå. Det har gjort meg sterk, tydelig og handlekraftig til tross for en svært krevende periode personlig og profesjonelt."

- Anne Myrvang

HR Manager Bergans

HAR DU LYST Å VÆRE MED?

DESIGN ditt Lederskap  starter 2. februar og samlinger legges sentralt ift Oslo, Asker, Drammensområdet

JA - Jeg vil være med eller vite mer

DEL 2: VI FORTSETTER MED Å

INTEGRERE DITT NYE LEDERSKAP

De neste månedene tilbyr vi et integreringsprogram som sikrer at du tar i bruk det du har lært i samspill med andre. Å lede, delta i og få det beste ut av team, kunne snu motstand til medvirkning, tåle og håndtere både feil og suksess, forståelse av interne og eksterne krefter.

Har oppstart 23. august 2023 og vil kun være åpent for de som har gjennomført del 1

Video Poster Image
 • Forstå og tål de du har rundt deg og skal få til ting sammen med
 • Styrk, løft og inspirer med ditt lederskap
 • Hvordan bruke alt du har lært i praksis?
 • Få konkrete tilnærminger du kan bruke i din lederhverdag.
 • Oppfølging og deling for å sikre handling.
 • Erfaringsutveksling med andre ledere. 

Vi skal sammen sikre at du bruker det du har lært på en bevisst og naturlig måte for deg.

Hva er inkludert i del 2 av programmet...

Fysiske & Nettbaserte samlinger

En 2 dagers samling, en heldagssamling og 7 nettbaserte månedlige samlinger

Vi møtes fysisk ved oppstart og avslutning. Her er vi et sted tett koblet til natur hvor det gis en naturlig ramme for tilstedeværelse og samspill

 • Oppstart med fysisk 2 dagers samling for å definere dine team og hvordan du styrker de rundt deg og får til god og smidig teamdynamikk
 •  Månedlige nettbaserte samlinger à 1,5 til 2 timer hvor vi bruker gruppas praktiske hverdags case til å dele, erfare og justere.
 • Avslutning med heldagssamling og middag.
Individuelle coachinger

2 Personlige coaching samtaler 

Vi tror på verdien av personlig oppfølging ved siden av det du får i gruppa, da ikke alle problemstillinger oppleves ok å ta i plenum. 

 • To inkluderte 1:1 coaching samtaler à 60 min i løpet av programmet
Digitale ressurser

Utvidet online område med relevante treninger og ressurser

 • Videoer med treninger for situasjonsbestemte tema
 • Opptak av digitale gruppesamlinger
 • Materiell vi bruker underveis som du får tilgang til for gjenbruk