Hvor trenger du å frigjøre
ressurser og potensial?

 

Coaching er et samarbeid hvor fokus er å flytte deg eller noen i din virksomhet fra der du er til et ønsket og definert mål.
Vi jobber med å utfordre tankesett, oppgradere vaner og strategier, strekke mål og visjoner, samt bryte med mønstre som begrenser flyt og ønskede resultater.

"Der du befinner deg i dag er kun et utgangspunkt for dit du VIL nå i morgen"

Rett coaching til rett formål

Certified High Performance CoachingTM

En målrettet coaching prosess med formål å etablere High Performance tankesett, kvaliteter, strategier og vaner. Resultatet vi styrer mot er høy tilfredshet, høy ytelse og produktivitet og mer positiv innflytelse.
Det er 13 sesjoner lagt opp i en bevisst sekvens hvor det er en kombinasjon av coaching/egenrefleksjon og undervisning i HP prinsipper og verktøy. Alle sesjoner er lagt opp bevisst for å ta steg for steg mot High Perfomance. Vi starter med sesjoner for å først bevisstgjøre og hente ut raske gevinster gjennom mer klarhet, energi, mot, produktivitet og innflytelse. Vi jobber så dypere for å mestre egen psykologi, fysiologi, tilstedeværelse/fokus, passion, produktivitet og påvirkning.

Tilbyr gratis strategisesjon om du fyller ut og sender inn spørreskjema under til [email protected] 

Last ned spørreskjema

Coaching av sliten leder / nøkkelmedarbeider

Har du en sliten, overveldet, frustrert, utrygg eller tom nøkkelressurs får det ofte store konsekvenser på resultater, relasjoner og trivselen i teamet eller virksomheten din. Noen ganger trenger vi hjelp til å få innsikt i vår egen situasjon, sortere og ta viktige grep for å bygge opp egen ressurstilstand igjen. Det er garantert lønnsomt fremfor at ansatte slutter, gir motstand, frustrasjonen øker etc.

Jeg har selv vært der der og erfart utbrenthet og sykemelding på kroppen. Har dedikert mye tid og funnet en rekke verktøy for å reversere og bygge en robust mental, emosjonell og fysisk plattform. Målet er å få en person som er i flyt, trygg, fornøyd og som naturlig yter i rollen sin. Det hender konsekvens blir et avsluttet arbeidsforhold fordi det er beste løsning.

Ta kontakt for å skreddersy et opplegg 

Kommunikasjons Coaching for gode relasjoner og resultater

Trenger du eller noen i din virksomhet å nå frem bedre med sitt budskap. Er det behov for å få mennesker med seg ikke mot seg?
Som leder, som selger eller en i virksomheten som trenger å påvirke og skape gode relasjoner med andre mennesker, er rett og oppbyggende kommunikasjon av vesentlig betydning for resultat såvel som for trivsel og kultur.
Oppbyggende og positiv kommunikasjon er for noen helt naturlig, og må av andre læres som en hvilken som helst annen kompetanse. 
Vi bygger sammen forståelse, selvtillit og klarhet i intensjonen for det som skal formidles, samt gir gode verktøy for mer effektfull kommunikasjon en-til-en og i gruppe

Ta kontakt for å avtale en prat eller gjerne en presentasjon/demo

Book deg en gratis sesjon

Du bør avklare at ISPIRIT er den beste til å bistå deg/dere, og vi vil gjerne avklare at dere har vilje og dedikasjon til å følge prosessen så vi oppnår ønskede resultater. En sesjon sammen for å kjenne på match og tillit er ofte en lønnsom investering. Ser frem til å høre fra deg!  
Nina Fjeldhaug - Grunnlegger og din vekstspartner
* epost - [email protected] 
* mobil - 97140242