ENDRING, VEKST OG TRANSFORMASJON

Vi tilbyr individuelle coaching program, lederprogrammer og interne kulturprogram hvor alle ansatte blir involvert i høy grad av inspirert og praktisk selvlederskap

DU kan hente ut enorme potensial gjennom inspirert og autentisk ledelse og team flyt

Å skape overskudd handler om mer enn økonomi - det handler om menneskerlig overskudd, arbeidsglede, helse, relasjoner og god bruk av ressurser og talent.
Det er ekstremt lønnsomt å ha mennesker i overskudd og en høy ressurstilstand!

Å lede fra ektehet/autensitet.
Vise både sårbarhet og mot

Emosjonell Intelligens og Relasjonell Kompetanse

Å lede med intensjon og hensikt. Mennesker søker alltid mening 

Å dyrke personlig ansvar i seg selv og andre

Talent & Team Dynamikk 5.0

Felles godt samspill, bidrag og ansvarlighet fra både leder og team

Et 3 måneders intensivt program hvor vi jobber med sentral forståelse og prinsipper for å få både leder og teamet mest mulig verdiskapende, i overskudd og FLYT i et nytt arbeidsparadigme etter Covid. 
5.0 programmene bygger på:
Insight, Impact & Income gjennom Hi Tech og Hi Touch 

LES MER OG BOOK HER

Hva sier kunder

Vil du ha en gratis og uforpliktende kartleggingssesjon?

Dersom du opplever at det finnes et neste nivå på ledelse, arbeidsglede og resultater i din virksomhet, så er jeg gjerne din sparringspartner i en sesjon for å avklare om vi kan samarbeide om å skape et lønnsomt løft.
Fyll inn skjema eller kontakt meg direkte
* epost: [email protected]
*
 mobil: 97140242