FRIGI POTENSIALET I DEG OG TEAMET DITT

Talent- og Team Dynamics er et rammeverk for å akselerere FLYT & TILLIT.

Det er det første integrerte opplæringssystemet som kobler teamprestasjoner til lønnsomhet, bærekraft og samfunnsansvar.

Ifølge Gallup State of the Global Workforce 2021 oppgir kun 19% i Norge at de er aktivt engasjert på jobb. Det vil si at 81% ikke er det.  
Dette koster oss helse, tilfredshet, relasjoner og økonomi! La oss sammen finne smartere måter å aktivere menneskers ressurser

Ifølge Gallup State of the Global Workforce 2021 oppgir kun 19% i Norge at de er aktivt engasjert på jobb. Voluntas har gjort undersøkelser som viser at 1 mill nordmenn ikke finner det meningsfylt å gå på jobb.
Dette koster oss helse, tilfredshet, relasjoner og økonomi! Talent Dynamics gir bedre måter å aktivere hver enkeltes indre drivkraft og opplevelse av et meningsfylt bidrag. 

HVA er Talent Dynamics?


... og hvordan kan dette rammeverket bidra til å løfte engasjement og resultater 

Placeholder Image

✔️ Talent Dynamics er et av verdens ledende personlig profil- og vekst verktøy samt et team- og forretningsutviklingsverktøy for å bygge tillit, flyt og inspirasjon i en organisasjon.

 ✔️Et verktøy som kartlegger underliggende og iboende talent som, når det får lov til å skinne, produserer ekstraordinære resultater.

✔️Oppdag forholdene der du personlig bidrar og yter ditt beste med uanstrengt letthet og lær hvordan du styrker og låser opp potensialet til de rundt deg.

✔️ Talent Dynamics gir bedriften din mulighet til å øke fortjenesten og produktiviteten vesentlig.

✔️ Et rammeverk som gir spesifikke personlige strategier for hva du skal gjøre og når du skal gjøre det for å bygge høyt presterende, tilkoblede team. Engasjerte mennesker som jobber i flyt.

 ✔️Talent Dynamics brukes av over 500 000 bedriftsledere og entreprenører over hele verden for å finne sin naturlige vei og den optimale tilnærmingen til oppgaver og situasjoner for hvert av deres teammedlemmer.

Placeholder Image

Integrert profil - og forretningsutviklingssystem

 som kobler talent- og teamprestasjoner til lønnsomhet, bærekraft og samfunnsansvar

Placeholder Image

Akselererer tillit, flyt,
 ytelse og vekst

 i individer, team,  SMB'er og større virksomheter. Skaper meningsfulle transformasjonsresultater raskt og bærekraftig.

Placeholder Image

Helhetlig, organisk og dynamisk tilnærming

 - forankret i gammel visdom og oppdatert forretningsforskning og praksis

Talent Dynamics er et verdens ledende forretningsutviklingsverktøy som gir bedriften din mulighet til å øke tilfredshet, fortjenesten og produktiviteten betydelig.

HVORFOR skal du kjenne  profilen din? Og teamets?

Placeholder Image

Løft tilfredshet og engasjement

Placeholder Image

Løft produktivitet og prestasjoner

Placeholder Image

Bygg tillit, trygghet og forståelse

Placeholder Image

Bedre samarbeid og bedre resultater 

Placeholder Image

TD rammeverket er designet for å hjelpe deg å forstå hvor du og de rundt deg tilfører mest verdi og får mest mulig gjort.

Vi hører ofte klager fra både ansatte og ledere som bygger på mangel på forståelse av hverandres perspektiv, tilnærming og verdi-bidrag. Det har stor effekt å lukke dette gapet.

Din personlige Talent Dynamics rapport vil gi deg klar veiledning om hvordan du naturlig tilfører verdi og oppnår tillit, hvilken tilnærming som fungerer best for deg, og hvem du trenger rundt deg for å støtte deg og balansere teamet ditt. Du vil få klarhet i hvilke råd og muligheter du med fordel kan ta, forlate eller delegere.

Teamrapporten din vil gi deg den innsikten du trenger for å sikre at alle er engasjerte og jobber i harmoni; deler den samme visjonen, verdiene og målene og legger naturlig til mer verdi til virksomheten din.

I følge en 10-årig McKinsey-studie om flyt og produktivitet, er folk som jobber i flyt FEM ganger mer produktive enn de som ikke er det.

HVEM jobber vi med?

 • Strategiske lederteam
 • Ledere og team som trenger å samarbeide
 • Prosjekt team
 • Drifts team
 • Selvstendige som vil få mest mulig avkastning på egen tid 
 • Lærere og pedagoger 
Placeholder Image
Placeholder Image

NÅR er det smart å bruke Talent Dynamics?

 • I eksisterende team som står overfor endringer og nye faser
 •  I oppstart av et prosjekt for å forstå smart fordeling og ansvar for oppgaver
 • Som støtte til å vurdere rekrutteringsbehov og tilnærmingsmåter som mangler i teamet
 • Når du vil få til mer flyt og effektive måter å jobbe sammen på 
 •  

HVORDAN kan vi bidra og hjelpe dere? 

Vi starter med en kartlegging av profiler  -  enkelt, men utrolig kraftfullt! 

 

Placeholder Image

Start med en lønnsom talent- og team dynamikk workshop

Vi kan sette av fra 1/2 dag til 2 dager sammen som oppstart for å forstå hvor hvert medlem i teamet kan være naturlig mest verdiskapende og tilfreds. Gjennom å se teamet opp mot eksisterende oppgaver og prosesser kan en slik samling alene bringe frem store gevinster i både økonomisk og menneskelig overskudd. 

Noen velger et videre implementeringsløp for å maksimere effekt.

Ta kontakt med oss for en gjennomgang og tilbud


 

Ønsker du først å utforske din personlige Talent profil?

Ordet talent kommer opprinnelig fra gresk (Talenta) og betyr egentlig gull. Så vårt talent er vårt gull, og en kilde som ikke tømmes, tvert i mot gir mer og mer avkastning dess mer vi bruker det. Du får innsikt i egen profil og din personlige formel for hvordan du lettest kan skape høyest verdi, oppnå mer flyt, tillit og overskudd.  Det unike med profilen er at den også knytter talent opp mot tid og elementer. Du vil se og forstå deg selv i ulike faser og miljøer.

Placeholder Image

Personlig Talent profil med gjennomgang

Du får kode til å gjennomføre kartlegging på nett. Den gir deg enomfattende profil rapport etterfulgt av en personlig 60-90 minutters personlig veiledning.

Bestill her / kr 3600,-
Placeholder Image

Trine Bingen - Direktør Clarion Collection Hotel

Vi hadde en full dag med fokus på å forstå hverandres profiler samt hvor hver og en av oss var i fyrtårnet. Ble noen aha opplevelser og ærlige erkjennelser - anbefales!

Book oss til en prat om hvordan vi kan hjelpe deg få til mer med mindre stress og mer flyt

Anne Næser
Kunde og Team ansvarlig
Flyt Konsulent

E-post: [email protected]
Mob:  400 10304

Placeholder Image

Nina Fjeldhaug
Produkt og konseptansvarlig
Leder- og Team Utvikler
Flyt og High Performance mentor

E-post: [email protected]ispirit.no 
Mob: 971 40242

Placeholder Image