ISPITIT ACADEMY
The Power of YOU!

 "If you are not willing to learn, no one can help you,.
If you are dedicated to learn no one can stop you!"

Når du har full innsikt og forståelse i hvordan du selv genererer din egen energi og skaper dine egne resultater, når du bruker den innsikten og lykkes med det, ja da har vi lykkes :-).

Dedikert og klar for å frigi mer av ditt eget potensiale?

Ønsker DU deg mer av dette

Se for deg hvordan det vil påvirke og oppgradere ditt private og profesjonelle liv når du oppgraderer og hever nivået på disse kvalitetene og ferdighetene. Og ja, det er mulig!

Inspirasjon

Energi og Vitalitet

Mot og Selvtillit

Selvinnsikt

Mental styrke

.

Emosjonell selvregulering

Innflytelse

Add a title

ISPIRIT Academy 's The Power of You program

Modul 1 - Forstå deg selv Innsikt og Bevissthet

Du vil lære:
Hva er det som genererer og bruker din energi? Hvilke behov hos deg er de viktigste og er noen i konflikt?
Den ikraftsetter deg til å kunne gjøre justeringer og oppgraderinger fra rett nivå. Du vil forstå hva som har formet deg, lære å løse opp i begrensninger,etablerte sannheter i nye perspektiv, lære å bygge et bedse og lære hva som skal til for å skape endring i din egen tilstand og dermed også egen adferd og resultater

Modul 2 - Design deg selv Identitet og Vekst

I denne modulen jobber vi med å oppgradere din fremtidige identitet, ditt mot og finner strategi for ønskede vekstområder. Vi jobber med din klarhet i forhold til din visjon, din ambisjon, dine verdier, dine standarder og vaner som vil ta deg dit du ønsker å være. Vi vil også jobbe med trygghet på å ta valg som er de beste for deg og hvordan du kan lære deg å finne egen sannhet. Du vil leve et liv som føles ekte og godt for deg, ikke for noen andre.

Modul 3 - Bruk deg selv Innflytelse og Bidrag

Nå skal vi finne ut av hva du skal bruke deg selv, dine ressurser og talenter til på best mulig måte for deg selv og andre. Vi skal lære mye om kommunikasjon og formidling og hvordan vi best kan påvirke og ha positiv innflytelse i eget liv og overfor andre eller saker vi brenner for.Du skal kjenne klarhet i hvilken virkning du vil ha i verden og hvorfor det er viktig for deg, 

Se gratis video om 5 steg til læring og hvordan lære FAST

Liker du treningen kan du velge og registre deg for flere gratis ressurser!

GÅ TIL VIDEO

Motta gratis trening og invitasjoner

Vi vil gjerne dele det vi selv lærer, våre ideer og det vi skaper med deg som ønsker å være på ditt aller beste - det vi kaller iSpirit. Det er selvfølgelig ditt valg.

Ønsker DU deg mer av dette

  • Klarhet og Inspirasjon
  • Energi og Vitalitet
  • Mot og Selvtillit
  • Selvinnsikt og Selvbevissthet
  • Selvfølelse og Selvkjærlighet
  • Selvtillit
  • Selvbilde og Selvverd